Browsing Tag

แถลงกรณีพาร์ทเนอร์

แกร็บ แถลงกรณีพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บไบค์

แถลงการณ์แกร็บ ประเทศไทยเทศ จากกรณีที่มีพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บไบค์ (ให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์) ในเขตกรุงเทพฯ ได้รวมตัวกันขอเข้าพบผู้บริหารของแกร็บเพื่อยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงานนั้น แกร็บ ประเทศไทย…