Browsing Tag

เสริมโอกาส สุขยั่งยืน

ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน

นายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร จ.มหาสารคาม ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางเพชร สุริยาประภา ผู้ทำหน้าที่…