Browsing Tag

เปิดสาขาใหม่

อาคเนย์จับมือสตาร์บัคส์ เปิดสาขาใหม่ ณ อาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ สีลม

นายโชติพัฒน์ และ นางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมกับสตาร์บัคส์ โดยนางเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)…