Browsing Tag

เปิดมิติใหม่

คปภ. เปิดมิติใหม่..! สืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video…

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดให้มีการสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference)ระหว่าง อนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ที่ห้องประชุมของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง…

กสิกรไทย-สามย่านมิตรทาวน์ ชวนใช้ชีวิตแคชเลส พร้อมเปิดมิติใหม่ สามย่าน โค-ออป โค เลิร์นนิ่ง สเปซ…

กสิกรไทยร่วมกับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงบนถนนพระราม 4 ชูจุดเด่นโครงการสามย่านมิตรทาวน์ รีเทล สเปซ ด้วยการใช้ชีวิตแบบแคชเลส พร้อมหนุนการสร้างพื้นที่สามย่าน โค-ออป โค เลิร์นนิ่ง สเปซ ให้บริการ 24 ชม.…

คปภ. เปิดมิติใหม่กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ฉบับแรกของไทย

เลขาธิการ คปภ. เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรมประกันภัยไทย “บริหารความเสี่ยงภัยให้ประมงพื้นบ้าน” คลอดแล้ว...! แบบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ฉบับแรกของประเทศไทย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…