Browsing Tag

เปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกเป็นกล่องน้ำกระดาษ

กสิกรไทย ก้าวสู่ Zero-Carbon Organization เปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกเป็นกล่องน้ำกระดาษ

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายองค์กรก้าวแรกสู่การเป็น Zero-Carbon…