Browsing Tag

เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจร

กรุงศรี เผยพักชำระหนี้ให้ลูกค้ากว่า 8,800 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 200,000 ล้านบาท

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ (Commercial Banking) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563…