Browsing Tag

ส่งพลัง

ไทยสมุทร สร้างความรู้สู่นักการตลาดรุ่นใหม่ โครงการ Marketing Trainee รุ่นที่ 33

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณวันเพ็ญ เกตุชาญชัย Senior Vice President Marketing จับมือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) สนับสนุนโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 33…