Browsing Tag

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18 ปี

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18 ปี

สมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบน. ครบรอบ 18 ปี พร้อมร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อสาธารณประโยชน์…