Browsing Tag

วีแบค

วิริยะประกันภัย-วีแบค สานต่อความร่วมมือ รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย” ในรั้ววิทยาลัย

นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม ผู้อำนวยการ  อาจารย์รมิดา ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และ อาจารย์ทิพวรรณ์ เปียวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC) พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ บริษัท…