Browsing Tag

ยกองค์กรสู่ระดับสากล

เครือไทย โฮลดิ้งส์ Q2 กำไร 925 ล้านบาท โต 36% มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย …

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “บริษัทฯ เติบโตเป็นที่น่าพอใจ…