Browsing Tag

มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ

กสศ. จับมือศิลปินดารา เปิดตัวโครงการ ล้านพลังคนไทย มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ

กสศ. จับมือศิลปินดารา เปิดตัวโครงการ ล้านพลังคนไทย มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ ชวนคนไทย บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการความเหลือมากที่สุด ดร.ประสาร ชี้การช่วยเด็กยากจนด้อยโอกาส “จำเป็น…