Browsing Tag

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่เปิดสอนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีจุดเด่นและจุดแข็งที่หลากหลาย ทั้งความพร้อมของบุคลากร การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งกับภาคเอกชน…

‘มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย’ จับมือ 9 องค์กรลงนามความร่วมมือ จัดอบรมหลักสูตร ToPCATS…

ในยุคของการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ภาคบริการมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ เพราะเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น บริการโลจิสติกส์…

ส.สื่อเศรษฐกิจ ปิดอบรม พศส.ปี 2561

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2561 หัวข้อ “เปิดโลก Digital Money นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงิน” ได้รับเกียรติจาก คุณเดชา…