Browsing Tag

บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นประจำปี 2561

TIP คว้า 2 รางวัลรวด

TIP คว้า 2 รางวัลรวด "บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2” และ "บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันวินาศภัยเพื่อประชาชนดีเด่น" ประจำปี 2561 นายสีมา สีมานันท์ กรรมการบริษัท นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์…

TIP คว้า 2 รางวัลรวด “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2” และ…

นายสีมา สีมานันท์ กรรมการบริษัท นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัล "บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2” และ "บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น"…