Browsing Tag

น่านแซนด์บอกซ์

น่านแซนด์บอกซ์จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate…

น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท 

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ จัดทำโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก”  เพื่อชวนคนไทยหันมาเรียนรู้ สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change  โดยจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ…