Browsing Tag

ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

ทีเอ็มบี จับมือ สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จัดอบรม “ลีน ซัพพลายเชน”…

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และนางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมมือจัดอบรมความรู้ตามแนวคิด “ลีน…