Browsing Tag

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ทีเอ็มบี ต่อยอดบัญชี “ออลล์ฟรี” ให้ประกันอุบัติเหตุคนไทยกว่า 2.9 ล้านบัญชี ฟรี

ทีเอ็มบี ยกระดับบัญชี ออลล์ฟรี  (ALL FREE) เป็น New Normal ของบัญชีเพื่อใช้ ช่วยให้คนไทยกว่า 2.9 ล้านบัญชีได้มีโอกาสเข้าถึงประกันอุบัติเหตุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงคงเงินไว้ในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไปทุกวัน รับฟรีความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ…