Browsing Tag

ชวนคนกู้ซื้อบ้านลงทะเบียน

สมาคมธนาคารไทยเชิญชวนคนกู้ซื้อบ้านลงทะเบียน “บ้านดีมีดาวน์”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 อนุมัติโครงการบ้านดีมีดาวน์ สนับสนุนเงินเพื่อลดการผ่อนดาวน์ 50,000 บาท…