Browsing Tag

คอลัมน์

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าโอทอป

โดยผ่านการจัดตั้งศูนย์อีคอมเมริทหรือศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าโอทอปโดยผ่านการจัดตั้งศูนย์อีคอมเมริทหรือศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่แล้ว…

โรงงานไฟฟ้าติดสมองเพื่ออนาคตพลังงาน (2)

ในบทความที่แล้วจะเห็นว่าจีอีบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านพลังงานของโลกได้ให้บริษัทนิวโค ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจักรกลเรียนรู้ บริการด้าน การเสริมสร้างประสิทธิภาพโรงงานของทุกโรงไฟฟ้าทั่วโลก การใช้ เอไอ…

การเมืองงวด….รัฐเร่งเดินหน้าประเทศ

หากสังเกตจะเห็นว่าในช่วงเข้าโค้งสุดท้ายของปีนี้ รัฐบาลเร่งรัดโครงการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปซึ่งได้มีการโหมโรงสัญญากับประชาชนไว้ในช่วงที่ คสช.เข้าช่องทางพิเศษมาเป็นรัฐบาล…

หยั่งเสียง ‘ทางด่วนขั้นที่ 3 N2’ ลุยแก้ปัญหาจราจรฝั่งตะวันออก

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ถือเป็นเป็น 1 ใน 38 กลุ่มโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (Action Plan) ล่าสุด “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”…