Browsing Tag

กิจกรรม“อลิอันซ์ เวิร์ลรัน 2019”

อลิอันซ์ อยุธยา มอบเงินบริจาค 20,000 ยูโร แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

อลิอันซ์ อยุธยา นำโดย ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ลาร์ส  ไฮบุทสกี้  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…