Browsing Tag

การบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ในฐานะได้รับเลือกให้รับรางวัล…