Browsing Tag

กรุงไทยพานิชประกันภัย

กรุงไทยพานิชประกันภัย ดันสามกลยุทธ์ ปรับเป้าโตสองเท่าภายในปี 67

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจในปี 2564 วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ…

กรุงไทยพานิชประกันภัย เปิดตัวสำนักงานสาขาโฉมใหม่ บุรีรัมย์

กรุงไทยพานิชประกันภัย เปิดตัวสำนักงานสาขาต้นแบบ สาขาบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Smart Sharing Space” ด้วย Concept การจัดสรรพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการสนับสนุน…