Browsing Tag

กรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ “แต้มต่อชีวิต” จับมือ 11 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ…

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ “แต้มต่อชีวิต” จับมือ 11 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ สนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ย พร้อมชวนคนไทยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส กรุงศรี คอนซูมเมอร์…