ข่าว CSR – transportjournal newspaper https://www.trjournalnews.com เว็บไซต์ข่าวสารด้านโลจิสติกส์ Wed, 23 Sep 2020 07:36:32 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999  ตัว  น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 https://www.trjournalnews.com/22701 Wed, 23 Sep 2020 07:36:32 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=22701 นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยปร […]]]>

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และมูลนิธิไทยใสสะอาด ประธานมูลนิธิธรรมดี พาคณะครูอาจารย์กว่า 40 สถาบันทั่วประเทศ

ร่วมปล่อยพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 9,999 ตัว เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ร้อนเรื่องน้ำของชาวปราจีนบุรี  ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา  จังหวัดปราจีนบุรี

]]>
เคทีซีส่งภาษามือชวนน้องๆ โสตศึกษาลงพื้นที่เวิร์คช้อปเพาะเห็ดออร์แกนิค ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 https://www.trjournalnews.com/22339 Tue, 15 Sep 2020 04:10:04 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=22339 เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด ( […]]]>

เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำน้องๆ ที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กว่า 50 คน ลงพื้นที่ร่วมเวิร์คช้อปภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 ของโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี ที่ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี

โดยน้องๆ ได้เรียนรู้การเพาะเห็ดออร์แกนิคแบบครบวงจร การแปรรูปอาหารจากเห็ด และเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ ในฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดตัวจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ก่อนจะไปฝึกปฎิบัติจริงในโรงเรือนเพาะเห็ดของโรงเรียนที่ เคทีซีสร้างให้เป็นห้องเรียนปฎิบัติการ

]]>
สมาคมเพื่อนชุมชน ผนึกกำลัง Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 https://www.trjournalnews.com/22060 Tue, 08 Sep 2020 14:22:25 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=22060 สมาคมเพื่อนชุมชน 1 ใน 11 Big Brothers เปิดโครงการ Big B […]]]>

สมาคมเพื่อนชุมชน 1 ใน 11 Big Brothers เปิดโครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังรายงานผลสำเร็จของการทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่รูปแบบ CSR หรือ Corporate Social Responsibility เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีและแสดงปาฐกถา เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย กรุงเทพฯ

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน สมาคมเพื่อนชุมชนจะเป็นตัวเชื่อมต่อของวิสหากิจชุมชนในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ทั้ง 5 รุ่น กว่า 38 วิสาหกิจ เพื่อให้บริษัทสมาชิกทั้ง 13 บริษัทได้มีบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงให้วิสาหกิจในการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย เป็นต้น สำหรับการเข้าร่วมกับโครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 นั้น ถือเป็นการแสดงพลังของทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการต่อยอดความคิด และสามารถช่วยผลักดันวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างรายได้อย่างมั่นคงและพอเพียงและยั่งยืน

โครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นความร่วมมือของ 11 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เอสซีจี สมาคมเพื่อนชุมชน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยนำรายได้ไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา การทำงานของเครือข่ายเปรียบเสมือนการเติบโตของต้นไม้ เราร่วมหยั่งรากลึกเพื่อให้เครือข่ายแข็งแรง แตกกิ่งก้านสาขาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนไทยให้มากที่สุด และออกดอกออกผลเพื่อขยายแนวคิดการทำงานกิจการเพื่อสังคม ต้นแล้ว ต้นเล่า ให้เต็มพื้นที่แผ่นไทยให้เร็วที่สุด

]]>
ร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูบ้านเรือนจากน้ำท่วม https://www.trjournalnews.com/21998 Tue, 08 Sep 2020 07:41:20 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=21998 ไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพัน […]]]>

ไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ รุดเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนหลายครัวเรือน จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดน่าน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะเพื่อนคู่คิด ที่พร้อมดูแลเคียงข้างทุกชีวิตในสังคมไทย ทีมผู้บริหารและฝ่ายขายจิตอาสา จึงได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10ค่ายสุริยพงษ์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน วัด และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ภายหลังสถานการณ์น้ำเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อส่งมอบกำลังใจและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะ ป้องกันการเกิดโรคระบาดหลังน้ำลดให้กับประชาชน

โดยทีมไทยประกันชีวิตจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบใน 5 หมู่บ้าน ของอำเภอเวียงสา จ.น่าน ประกอบด้วย บ้านน้ำหลง, บ้านปงสนุก, บ้านดอนแท่น, บ้านดอนไชย และบ้านหนอง  ตามแนวคิดส่งเสริมการเป็น “ผู้ให้” แก่บุคลากรไทยประกันชีวิต

]]>
เมืองไทยประกันชีวิต จัดโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย “สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู” https://www.trjournalnews.com/21909 Wed, 02 Sep 2020 05:56:19 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=21909 เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคม จัดโครงการ […]]]>

เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคม
จัดโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย “สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู”สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 69 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง มั่นคงและตั้งอยู่บนหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงสิ่งแวดล้อม และอีกหัวใจสำคัญคือการให้ความรู้ด้านการเงิน ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือ ทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่โรงรับจำนำปูม้า ศูนย์วิจัยชุมชนมัจฉาสตรีท ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ดำเนินโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย “สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู” ซึ่งเป็นการต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจาก จ.นครศรีธรรมราช สู่ จ.ชุมพร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงรับจำนำปูม้าแห่งนี้ ทั้งในด้านการรับจำนำ ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง นำมาเพื่ออนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปูม้า โดยมีหลักการ ดังนี้
1.เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำก่อนลงสู่ทะเล
2.เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
3.เพื่อเป็นพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้าน ได้มีแหล่งทำมาหากินเพิ่มขึ้น

รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงรับจำนำปูม้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้โรงรับจำนำดังกล่าวพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ประจำชุมชนที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนบ้านสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลางชุมพร ประมงอำเภอปะทิว และพนักงานเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกันจัดทำกิจกรรมซั้งบ้านปลา(ซั้ง) และเค้กปะการัง ซึ่งซั้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง โดยจะส่งผลในด้านดีให้กับชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงรับจำนำปู ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ที่ทำหน้าที่รับจำนำปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง มาจากชาวประมง เพื่อนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ โดยมีนายนรงค์ ม่วงทองคำ เป็นประธานศูนย์ฯ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้า จากโรงรับจำนำปูสู่ท้องทะเล เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูม้าให้อยู่คู่กับทะเลชุมพรและทะเลอ่าวไทย

ทั้งนี้การอนุรักษ์ปูม้า ด้วยการจำนำแม่ปูหรือธนาคารปู เป็นการนำแม่ปูที่มีไข่นอกกระดอง มาฝากไว้ในโรงเรือนที่เตรียมไว้ รอแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้อง โดยไข่ที่ถูกเขี่ยออกมานั้นจะนำมาฟักเป็นตัวอ่อน สำหรับระยะเวลาการฟักตัวของไข่ปูม้านั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสีของไข่ปูม้า โดยไข่ปูม้าสีส้มเหลืองจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-7 วัน สีน้ำตาลใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 วัน สีเทาหรือสีดำใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันก็จะฟักเป็นลูกปูม้าและพร้อมที่จะปล่อยออกสู่ทะเลให้เติบโตตามธรรมชาติต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณปูม้าต่อไปในอนาคต

“บริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้เราก็หวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอดการอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทะเล รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมามีศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกครั้ง โดยที่ผ่านมาเมืองไทยประกันชีวิตเคยทำกิจกรรมธนาคารปู มาแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในปี 2562 ในโครงการ “ส่งความสุข และรอยยิ้มสู่ชุมน” และ “ค่ายเมืองไทยประกันชีวิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 14” ที่ จ. นครศรีธรรมราช” นายสาระ กล่าว

]]>
ทิพยประกันภัย เรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชัยภูมิ https://www.trjournalnews.com/21680 Tue, 25 Aug 2020 11:46:36 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=21680 ทิพยประกันภัยนำคณะครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน ร […]]]>

ทิพยประกันภัยนำคณะครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 8” เรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชัยภูมิ

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทัพภาคที่ 2 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 30 คน ร่วมเรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ในโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 8 อนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติ ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ” พร้อมร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยกิจกรรมตามรอยพระราชาครั้งนี้ได้นำคณะครูอาจารย์กว่า 30 คนเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยชาวบ้านที่เข้าไปปลูกพืช ตั้งหลักแหล่ง รวมถึงล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระซู่ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและปัจจุบันสูญพันธุ์จากป่าภูเขียวไปแล้ว นำไปสู่การประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นในบริเวณนี้ เช่น เก้ง กวาง กระจง และนกต่างๆ มีการจัดทำดินโป่งบริเวณทุ่งกะมังเพื่อให้สัตว์มากิน และเผาแปลงทุ่งหญ้าเพื่อให้เกิดหญ้าระบัดที่เป็นอาหารของเก้งกวางในช่วงฤดูแล้ง และบนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมังยังเป็นที่ตั้งของพระตำหนักที่ประทับด้วย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังการบรรยายจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว พร้อมร่วมกิจกรรมทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า โดย 1 โป่ง สัตว์สามารถกินได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ป่าจากการเพาะพันธุ์ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว เป็นต้น ต่อด้วยกิจกรรมเดินศึกษาป่าและสัตว์ป่าธรรมชาติบริเวณทุ่งกะมัง ซึ่งเป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ลักษณะคล้ายแอ่งกะละมังอยู่กลางผืนป่า เป็นที่มาของชื่อ ทุ่งกะละมัง หรือ ทุ่งกะมัง ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์ป่านานาชนิด ทำให้สามารถพบเห็นสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อทราย เก้ง กระจงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวยังเป็นแหล่งดูนกที่แตกต่างจากแหล่งดูนกอื่นๆ ในภาคอีสาน คือมีแหล่งน้ำขนาดต่างๆ กระจายอยู่เกือบทุกพื้นที่ จึงสามารถพบเห็นนกได้หลากหลายประเภท ทั้งนกน้ำ นกทุ่ง และนกป่า

รวมถึงนกหายากอย่างเช่น นกกระสาดำ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสามารถพบเห็นนกป่าได้มากทั้งชนิดและจำนวน เช่น นกกระทาดงอกสีน้ำตาล นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล หลายชนิดมีความสำคัญและถูกจัดให้เป็นนกเฉพาะถิ่นในระดับภูมิภาค ซึ่งมีถิ่นแพร่กระจายพันธุ์อยู่เพียงไม่กี่ประเทศในโลก เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกโกโรโกโส ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูนกคือช่วงฤดูหนาว

ผู้ร่วมกิจกรรมตามรอยพระราชาทุกคนยังได้รับชุดหนังสือภาษาอังกฤษ “King Bhumibol Adulyadej of Thailand” จำนวน 3 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักพระองค์ท่านและสามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติฟังได้ว่า ทำไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งยังให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม

หลังจากการลงพื้นที่เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติแล้ว คณะครูได้ทำกิจกรรมถอดบทเรียน นำโดยนายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ผ่านเกมกระดานสื่อการเรียนรู้ 3 แบบ ได้แก่ “Game of Our Nation” ที่สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา , “9 ตามรอยนวัตกรรมของพ่อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล” ถอดบทเรียนและต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา และ “The King’s Journey Learn English an Example of an Invention” เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากหนังสือชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand ซึ่งคณะครูอาจารย์สามารถนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปต่อยอดการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนต่อไป

]]>
วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ผู้ประสบภัยจากอิทธพลพายุซินลากู https://www.trjournalnews.com/21163 Thu, 06 Aug 2020 11:04:49 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=21163 นางปิยพัชณ์ วงศอนันสุนทรี ประธานชมรมตัวแทนประกันวินาศภั […]]]>

นางปิยพัชณ์ วงศอนันสุนทรี ประธานชมรมตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาอุดรธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะวิริยะจิตอาสา จากสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนอุดรธานี และเลย พร้อมทั้งตัวแทนในพื้นที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่…ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ด้วยการนำสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพจำนวน 380 ชุด เครื่องนุ่งห่มและผ้าเช็ดตัว 250 ชุด และน้ำ ดื่มจำนวน 500 แพ็ค บริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

]]>
ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย คปภ. จังหวัดเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซินลากู จ.เลย https://www.trjournalnews.com/21112 Thu, 06 Aug 2020 02:04:27 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=21112 นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายง […]]]>

นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน นายโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ,TIP SMART ASSIST พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและทีมทิพยประกันภัยสาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวุฒิกร เกตุแก้ว หัวหน้าอาวุโส และทีมงาน สนง.คปภ. จ.เลย

มอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องครัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ผงซักฟอก อุปกรณ์ ทำความสะอาด ฯลฯ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ซินลากูจนบ้านเรือนเสียหาย โดยนำไปมอบให้ที่บ้าน  ณ บ้านสูบ หมู่ที่ 1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

]]>
ทิพยประกันภัย ห่วงใยเป็นที่สุด ลงพื้นที่ช่วยเหลือช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยจากพายุซินลากู จ.เลย https://www.trjournalnews.com/21039 Tue, 04 Aug 2020 10:51:20 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=21039 ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภ […]]]>

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP SMART ASSIST พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา และทีมสินไหม นำโดยนายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน นายโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ และทีมทิพยประกันภัยสาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมกับ คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และทีมเข้าช่วยเหลือ พี่น้อง จังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก

ทันทีโดยช่วยทำความสะอาดบ้านที่ได้รับความเสียหาย ขนย้ายสิ่งของ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และหลังจากเมื่อน้ำลดแล้วจะนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชน นอกจากนี้ในส่วนของลูกค้าที่ทำประกัน ทีมสินไหมได้เร่งสำรวจความเสียหายเร่งชดเชยค่าสินไหม เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถฟื้นฟูและกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

]]>
ปันบุญ โดย ทีเอ็มบี ครบ 100 มูลนิธิ ตอกย้ำความโปร่งใส เงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิทันที https://www.trjournalnews.com/20955 Mon, 03 Aug 2020 09:09:21 +0000 http://www.trjournalnews.com/?p=20955 นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ […]]]>

นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี, นายวีระชัย อมรรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทีเอ็มบี และนางณัฏฐ์วนัน ฐานิสโร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมระดมทุนและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

 “ปันบุญ” โดยทีเอ็มบี ขอขอบคุณ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลและผู้บริจาคที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยมีมูลนิธิกว่า 100 แห่งทั่วประเทศอยู่บน “ปันบุญ” โดย “ปันบุญ” เป็นโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจรให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเงินบริจาคที่เข้าผ่านช่องทางต่างๆ การระดมทุนและการบริหารงานเอกสาร อาทิ ไฟล์รายงานเงินบริจาคทุกช่องทางรายวันและรายเดือน รายงานใบเสร็จต่างๆ ในรูปแบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) “ปันบุญ” สามารถรับการบริจาคได้ทุกรูปแบบ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ใช้งานง่าย ทำให้มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และผู้บริจาคได้รับความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ โปร่งใส ถือเป็นโซลูชันเชื่อมต่อเส้นทางการเงินอย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้บริจาคและมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในเวลานี้ นอกจากนี้ มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลยังจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบริหารการเงิน การรับ-จ่ายทั่วไปจากทางทีเอ็มบีอีกด้วย

นายวีระชัย อมรรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปันบุญ” เป็นโซลูชันที่ทีเอ็มบีพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเรื่องการบริหารจัดการแบบครบวงจร ทั้งด้านการเงิน การระดมทุนและการบริหารงานเอกสารต่างๆ ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้น

มูลนิธิที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง “ปันบุญ” จะเข้าไปเชื่อมต่อระบบให้รับเงินผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธินั้นๆ ผ่านช่องทางที่มูลนิธิรองรับ ส่วนมูลนิธิที่ไม่มีเว็บไซต์ของตัวเอง สามารถใช้เว็บไซต์ปันบุญ www.punboon.org เป็นช่องทางให้ผู้บริจาคเข้ามาบริจาคได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และง่าย ที่สำคัญเงินบริจาคจะเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงและทันที ทำให้มูลนิธิสามารถตรวจสอบยอดบริจาคได้ พร้อมรายงานเป็นรายวันและรายเดือน นอกจากนี้ “ปันบุญ” ยังช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชันการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ลดเวลาและขั้นตอนในการออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี โดยมูลนิธิจะได้รับรายงานการบริจาคทุกวันผ่านทางระบบอีเมล ช่วยให้ตรวจสอบได้ง่าย มีระบบการจัดการรับไฟล์รายงานเพื่อส่งใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาค และสามารถนำไฟล์รายงานการบริจาคไปยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ระบบ E-Donation ได้อีกด้วย

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปันบุญ” มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันไปสู่คนรุ่นใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคทั้งแบบออฟไลน์ ผ่านป้าย QR และผู้บริจาคที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเดินทางแต่มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคแบบออนไลน์ผ่านโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคาร ด้วยการสแกน QR Code หรือบริจาคผ่านบัตรเครดิต / เดบิต โดยสามารถเลือกบริจาคเป็นรายครั้งหรือรายเดือน หรือบริจาคผ่าน Rabbit LINE Pay และไม่ต้องยื่นขอหักลดหย่อนภาษี เพราะข้อมูลผู้บริจาคจะได้รับการบันทึกและส่งตรงไปยังกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ ทำให้ผู้บริจาคได้รับความสะดวก และเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริจาคแน่ใจได้ว่าโปร่งใส เงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิอย่างแน่นอน

ด้านตัวแทนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ขอบคุณ “ปันบุญ” ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อเงินบริจาคถึงมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมการบริหารจัดการแบบครบวงจรให้แก่มูลนิธิทั้งองค์กรใหญ่และเล็กได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้มูลนิธิด้วยว่า เงินบริจาคถึงมูลนิธิโดยตรง ส่งผลให้ทางมูลนิธิและองค์กรการกุศลได้รับเงินบริจาคเพิ่มขึ้นและถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือแน่นอน

สำหรับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลที่สนใจบริการโซลูชัน “ปันบุญ” เพื่อบริหารจัดการภายในมูลนิธิ สามารถติดต่อ TMB Corporate Call Center 0-2643-7000 และผู้บริจาคสามารถร่วมแบ่งปันช่วยเหลือสังคมไทย ได้ที่ www.punboon.org ซึ่งมีมูลนิธิและองค์กรฯ กว่า 100 มูลนิธิ ครอบคลุมการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ ครอบครัว ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย ป่าไม้และสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม ศาสนา โบราณสถาน และอื่นๆ ซึ่งผู้บริจาคสามารถเลือกบริจาคได้ตามจิตศรัทธา

]]>